Колко са нивата на обучение по Our World, какво включват и как са разпределени те?

Системата Our World е разработена в седем нива и е на британски английски език, а всяко едно от седемте нива включва:

  • eзикова презентация и упражнения върху нея
  • aвтентични песни от цял свят и интерактивни образователни игри
  • видео упражнения и тематични дискусии
  • работа в екип по съставяне на проект за домашна работа

Level Starter - 6-7 год. /предучилищна възраст и първи клас/
Level 1 - втори клас
Level 2 - трети клас
Level 3 - четвърти клас
Level 4 - пети клас
Level 5 - шести клас
Level 6 - седми клас

* Преди включването в съответната група, всеки ученик ще положи безплатен входящ тест за определяне на езиковата му компетенция. Възможно е възрастта на детето и класът, в който то е в училище, да не съответства на определеното ниво на учебната ни система. В този случай, на детето ще бъде препоръчано място в група, която отговаря реално на познанията му, а не само на възрастта му.