Какво включва матурата по английски език след 7-ми клас?

матурата след седми клас включва трите основни компонента: