Езикови курсове за деца в Бургас

Изпити за деца - Cambridge English: Young Learners (YLE)

сертификатни изпити по английски език

1 Starters

Предназначен за 7-8 годишни деца /преди явяване на изпита, е необходимо децата да са покрили около 100 учебни часа/

Ниво: Предварително (Preliminary) = А0 на Общата европейска езикова рамка

2 Movers

предназначен за 8-11 годишни деца /преди явяване на изпита, е необходимо децата да са покрили около 175 учебни час/

Ниво: Начално (Beginner) = A1 на Общaта европейска езикова рамка

3 Flyers

Предназначен за 9-12 годишни деца /преди явяване на изпита, е необходимо децата да са покрили около 250 учебни часа/

Основно (Elementary) = A2 на Общата европейска езикова рамка

Приравняване на съответните нива на изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) към учебната система Our World:

Starters:

Level 1-2 - ниво А0 /Preliminary/

по Общата европейска рамка

Movers:

Level 3-4 - ниво А1

по Общата европейска рамка

Flyers:

Level 4-5-6 - ниво A2

по Общата европейска рамка

Необходими езикови умения за покриване и на трите изпита Starters, Movers, Flyers:

И за трите нива кандидатите трябва:

 • да са усвоили основния набор от думи за съотвеното ниво /Word List/ и да ги спелуват правилно
 • да използват сегашно просто и сегашно продължително време
 • да задават и отговарят на кратки въпроси
 • да разбират основни предлози
 • да отговарят писмено с една или няколко думи
 • да разпознават цветовете
 • да следват прости инструкции
 • да разбират кратко описание на хора и действията, които те вършат
 • да описват картинни изображения с няколко думи
 • да пишат правилно думи, които някой друг им спелува
Cambridge Young Learners

Допълнителни умения за покриване на ниво Starters: подредба на разбъркани букви на конкретна дума

Допълнителни умения за покриване на ниво Мovers: използване на минало просто време, описание на картинно изображение в сегашно продължително време, описание на разлики между две картинки

Допълнителни умения за покриване на ниво Flyers: използване на минало продължително време и бъдещи конструкции /”going to” и “will”/

След явяване на изпита, детето получава сертификат в рамките на около месец. Резултатите са под формата на значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част от изпита е пет, а резултатите не се определят като издържали или неиздържали.

Продължителност на изпитите и какво включват те

сертификатни изпити по английски език

Всички изпити включват слушане, четене, говорене и писане. По време на частта слушане, записите се пускат по два пъти.

45 Starters

Продължителността на изпита за ниво Starters e около 45 мин., а частите, които изпитът включва са:

 • Слушане: 20 минути, 4 части, 20 въпроса
 • Четене и Писане: 20 минути, 5 части, 25 въпроса
 • Говорене: 3-5 минути, 4 части
65 Movers

Продължителността на изпита за ниво Movers e около 65 мин., а частите, които изпитът включва са:

 • Слушане: 25 минути, 5 части, 25 въпроса
 • Четене и Писане: 30 минути, 6 части, 35 въпроса
 • Говорене: 5-6 минути, 4 части
75 Flyers

Продължителността на изпита за ниво Flyers e около 75 мин., а частите, които изпитът включва са:

 • Слушане: 25 минути, 6 части, 25 въпроса
 • Четене и Писане: 40 минути, 7 части, 44 въпроса
 • Говорене: 7-9 минути, 4 части

Бюлетин

Научавайте първи, запишете се за нашия бюлетин!

In cooperation with British Council
Advantage member
Words.bg